Grafické práce projektu Mendel

Dlouhodobá spolupráce na propagaci J. G. Mendela se Společně o. p. s. a MUNI. Vytvořil jsem řadu tiskovin, např. brožury, pozvánky na akce a plakáty, šablony prezentací, propagační tiskoviny (mimo jiné hrací karty).

Pro Festival Mendel jsem zajistil všechny grafické a DTP služby: Reklamní plachty a billboardy, plakáty, letáky, programy, mapu areálu, logostěnu, grafiku na stage i stánky.